14.OKTÓBER 2018
Rychlá navigácia > HomePage > Kontakty
Navigácia stránky
Kontakty
Galéria
VideoBoard
Kontakty
HASTAG #Zilina #ACUNIZA #SportovyKlub #Academic
FBC GRASSHOPPERS ACADEMIC ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
(FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina)
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
PREDSEDA KLUBU
PaedDr. Tomáš HRNČIAR
Tel: +421 0 415 135 261
Cell: +421 0905 824 036
SEKRETÁR KLUBU
Mgr. Daniel BARÁNEK, PhD.
Tel: +421 0 415 135 261
Cell: +421 0 907 647 791
Fax: +421 0 415 135 045
KDO ZODPOVEDÁ ZA AKU KATEGÓRIU
JUNIORI, Martin VENENY, m.veneny@kia.sk
DORASTENCI, Martin VENENY, m.veneny@kia.sk
STARŠÍ ŽIACI, Daniel BARÁNEK, baranek@uniza.sk
MLADŠÍ ŽIACI, Daniel BARÁNEK, baranek@uniza.sk
STARŠIA PRIPRAVKA, Daniel BARÁNEK, baranek@uniza.sk
MLADŠIA PRIPRAVKA, Daniel BARÁNEK, baranek@uniza.sk
VYSOKOŠKOLSKÁ TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline (občianske združenie)
(AC UNIZA Žilina)
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
IČO: 42060036
DIČ: 2022488215
Tel.: +421 0 415 135 262
Fax.: +421 0 415 135 045
E-mail: sekretar@acuniza.org
www.klub.acuniza.org/
Nábor mladých kobyliek
Florbalový oddiel FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina organizuje v mesiaci september nábor nových hráčov (chlapcov aj dievčat) vo veku 5 až 14 rokov do mládežnických kategórii. V prípade záujmu si príďte florbal vyskúšať. Na začiatok vám stačia veci na cvičenie do haly.
Daniel BARÁNEK, baranek@uniza.sk, +421 0 907 647 791